Prowadzenie ewidencji podatku ryczaltowego

Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych można stosować w przypadku przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie oraz z tytułu udziału w spółce, od przychodów osiągniętych łącznie przez wspólników. Warunkiem jest, aby przychody tych podatników za 2012 r. nie przekraczały równowartości w złotych 150.000 euro, niezależnie od tego, w jakiej formie byli opodatkowani. Limit przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego w 2013 r. wyniesie: 150.000 euro x 4,1020 zł = 615.300 zł.

W ramach prowadzenia ewidencji podatku ryczałtowego biuro zajmuje się ewidencją przychodów, prowadzi wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych, prowadzi ewidencję wyposażenia. Ponadto biuro sporządza i rozlicza ewidencję VAT, a także podatek dochodowy od osób fizycznych.

Usługi świadczymy w takich miastach jak: Zamość, Krasnobród, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Krasnystaw, Łaszczów, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj oraz inne.

Comments are closed.