Prowadzenie ksiag handlowych

Księgi handlowe przeznaczone są dla spółek kapitałowych, osób fizycznych, spółek  osobowych, których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 1.200.000,00 euro w 2011 r. (4 784 400 zł). Limit na 2012 r. wynosi 5 293 440 zł.

W ramach prowadzenia ksiąg handlowych biuro zajmuje się opracowaniem zakładowego planu kont oraz prowadzeniem wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych ( księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje VAT). Ponadto biuro prowadzi ewidencję rozrachunków, ewidencjonuje w księgach operacje kasowe i bankowe. Oferta obejmuje wyliczanie należnych podatków (CIT, PIT, VAT), zamknięcie roku obrachunkowego jednostki, sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, a także informacji dodatkowej.

Usługi świadczymy w takich miastach jak: Zamość, Krasnobród, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Krasnystaw, Łaszczów, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj oraz inne.

Comments are closed.