Zeznania roczne, rozliczenia roczne PIT I CIT

Zeznania roczne składa się do 30 kwietnia danego roku za poprzedni rok podatkowy. Składa się je na formularzu PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 itd. W zeznaniu rocznym można skorzystać z różnego rodzaju odliczeń, najpowszechniejsze to:

· ulga na dziecko polega na odliczeniu od podatku przez rodzica (rodziców) czy opiekuna (opiekunów) kwoty, która zależy od okresu wychowywania dziecka w danym roku. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna albo sprawował opiekę w odniesieniu do dziecka.

· ulga internetowa: podatnicy mają prawo skorzystać w zeznaniu rocznym z odliczenia od dochodu kwoty wydatkowanej na korzystanie z Internetu w wysokości nieprzekraczającej 760 zł. W zeznaniu rocznym za 2011 r. ulga internetowa będzie powszechniejsza i będzie mogła z niej skorzystać większa grupa podatników. Mianowicie nie tylko osoby korzystające z sieci w miejscu zamieszania, ale również te posiadające Internet w telefonie komórkowym, korzystający z sieci wireless, w kafejce internetowej, czy posiadający przenośny modem podłączany do laptopa będą mogły skorzystać z ulgi.

Usługi świadczymy w takich miastach jak: Zamość, Krasnobród, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Krasnystaw, Łaszczów, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj oraz inne.

Comments are closed.