Zwrot podatku Vat za materialy budowlane

Osoby, które poniosły wydatki związane z budową lub remontem budynku mieszkalnego mogą ubiegać się o zwrot części podatku VAT za materiały budowlane. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na materiały budowlane, które do 30 kwietnia 2004 r. opodatkowane były stawką 7 %, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane stawką 22 % (obecnie 23 %). Warto pamiętać, że prawo do zwrotu VAT za materiały budowlane nie przysługuje, jeżeli osoba fizyczna lub jej małżonek wykonywali roboty budowlane jako podatnicy VAT, czyli w ramach swojej działalności gospodarczej. Warunkiem uzyskania zwrotu jest złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego ( VZM-1, VZM-1/A, VZM-1/B, VZM-1/C). Ponadto do wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane należy dołączyć kopię:

* pozwolenia na budowę, jeżeli inwestycja wymagała takiego pozwolenia,
* dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę;
* faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Należy zaznaczyć, iż wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane może być złożony nie częściej niż raz w roku.

Usługi świadczymy w takich miastach jak: Zamość, Krasnobród, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Krasnystaw, Łaszczów, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj oraz inne.

Comments are closed.